Webinarium

Svenska Intensivvårdsregistret, SIR, bjöd in till ett webinarium 2024-05-22

Ämnen:

Registreringen av vårdtyp, - hur skapar vi jämförbar och så rättvisande  utdata som möjligt
Inrapporteringen av IMA-data – hur går det?
Revisionen av SIR:s kvalitetsindikatorer - beräknas klar 2026-01-01.

Presentation:

Webinar 2024-05-22

Dokument:
Revision av kvalitetsindikatorer PDF