Ändring av kvalitetsindikator Q8

- Användning av sederingsskala och sederingsmål

Flera studier har visat att användning av sederingsskala och sederingsmål resulterar i kortare vårdtider med invasiv ventilation. Därför har SIR sedan ett par år tillbaka haft ”Användning av sederingsskala och sederingsmål” som kvalitetsindikator.

Sedan kvalitetsindikatorn infördes har det blivit tydligt att den andra delen som visats på SIR:s utdataportal ”Om patientens sederingsgrad motsvarar det dokumenterade sederingsmålet” är behäftad med brister som kvalitetsindikator i och med att en del patienter är mindre vakna än önskat av andra skäl än sedering.

Denna andra del har därför tagits bort och kvalitetsindikatorn består nu endast av en del ”Andel registreringstillfällen med invasiv ventilation där man samtidigt registrerar sederingsgrad med sederingsskala och ett dokumenterat sederingsmål finns”.

Detta påverkar inte inrapporteringen av data utan endast presentationen av data på utdataportalen och Vården i siffror.