Uppdaterad information gällande ansökan om datauttag

Under den pågående pandemin har Svenska Intensivvårdsregistret tagit emot ett stort antal ansökningar om datauttag från verksamheter, myndigheter och forskare. 

Vår organisation har inte varit dimensionerad för verksamhet i denna omfattning och nu har väntetiderna i ärendehanteringen ökat betydligt. Utifrån kvalitetsregistrets uppdrag så är vi tvungna att göra prioriteringar i arbetsordningen.

Medlemsavdelningarnas förbättringsarbete, övriga projekt med anknytning till intensivvården samt myndigheternas behov av intensivvårdsdata kommer nu att ges företräde. Datauttag för övriga ändamål kommer att få stå tillbaka tills vi har kommit i kapp.

Svenska Intensivvårdsregistret arbetar kontinuerligt med ansökningsprocessen och önskar att de sökande förhåller sig till väntetiderna.