Kallelse till SIR:s årsmöte

För verksamhetsåret 2020

Årsmötet kommer att hållas digitalt 2021-03-17 kl. 16-17

Dagordning och mer information finns här