COVID-19 för professionen

Samlad information om COVID-19

Vi har sedan tidigare en samlingssida för professionen där vi bl.a.  har samlat information om:

  • Artiklar om COVID-19
  • Diagnoskodning gällande COVID-19
  • Detaljerade sammanfattningar för de data som har rapporterats in

Läs mer här