Elektiv inläggning för barn

Ändring av definitionen

Från och med 2019-01-01 ändrar SIR definitionen för elektiv inläggning på intensivvårdsavdelning för barn till samma som för vuxna. Detta är initierat av BIVA-gruppen, men gäller alla intensivvårdsavdelningar och har godkänts av styrelsen. Orsaken är att definitionen enligt PIM3 är så subjektiv att värdet av parametern ses som osäkert. Enligt PIM3 är definitionen att om en IVA-inläggning hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv inläggning. Enligt SAPS3, alltså den definition som i fortsättningen kommer att användas, är definitionen för elektiv inläggning att patientens behov av intensivvård är känd sedan mer minst 12 timmar.