ESA sepsis survey

The European Sepsis Alliance’s mission is to fight sepsis in Europe

En europeisk sepsis survey pågår med ursprung från European Sepsis Alliance. Ett utskick har gjorts med hjälp av SIR men hittills har endast ett 10-tal sjukhus svarat. Vi ser det som värdefullt med en bra representation från Sverige.


Använd denna länk för att registrera er:

https://sepsissurvey.sslsurvey.de/Hospital-Registration-European-Sepsis-Survey ”