Influensasäsongen 2020-2021

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa och covid-19 som vårdas på IVA ska rapporteras till SIRI

Folkhälsomyndigheten följer noggrant spridningen av covid-19. Nu drar även övervakningen av influensasäsongen 2020-2021 igång.

Vilka fall ska rapporteras till SIRI?

  • Patienter med laboratorieverifierad influensa
  • Patienter med laboratorieverifierad covid-19
  • Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs. speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av FoHM