Kallelse till SIR:s årsmöte

2020-03-11 Kl: 11:00-12:30

SIR:s årsmöte för verksamhetsåret 2019 äger rum på Vår Gård,Saltsjöbaden.

Lokal: Isaac

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här

Förslag till årsmötet för beslut ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmötet så att handlingarna kan tillställas medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.