Kodning av ARDS

Läs svaren på inkomna frågor angående kodning av ARDS

  1. Vi har haft ett antal Covid-patienter som ej varit aktuella för invasiv ventilation men som haft alla kriterier i övrigt (utom en endotrakealtub) för svår ARDS. Hur ska dessa kodas? Inte rimligt att sätta ”Lätt ARDS”. Ska det då vara J80.9X?
    Svar:Enligt Berlindefinitionen är det invasiv ventilation som avses d.v.s.patienten behöver vara intuberad eller ha en track för att man ska kunna använda kodningen för måttlig och svår ARDS. Studierna som ligger till grund är invasiva. Om NIV skall inkluderas behöver definitionen ändras och det har vi inte fått någon information om än. Har dock sett studier angående ARDS där man har inkluderat NIV. Men tillsvidare gäller i SIR originaldefinitionen. Om man inte anser att man kan klassificera dom lätt ARDS så får man välja J80.9X. Mer information finns i avnittet om ARDS i riktlinjen för diagnossättning.
  2. Invasivt ventilerade Covidpatienter med olika grader av ARDS under vårdförloppet: Skall högst svårighetsgrad (eller flera?) anges i kodningen?
    Svar:Har patienten en ARDS som ändras under vårdtillfället ska man alltid välja en kod och det är den med högst allvarlighetsgrad.

Fler kodningsinstruktioner gällande COVID-19 finns att läsa här