Lagändring kan möjliggöra fler organdonationer

De nya bestämmelserna innebär bland annat att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, nu regleras i lag. Förhoppningen är att lagändringen ska kunna rädda fler liv genom transplantation.

Ändringen gör det tydligare hur vården ska agera. De nya reglerna för organdonation träder i kraft den 1 juli 2022. Syftet är att stärka förutsättningarna för donation och därmed öka antalet organdonationer.

Läs mer på Socialstyrelsens sida