NEWS2

Vårdbegäran - MIG

Riktlinjen för Vårdbegäran - Intensivvårdens registrering med eller utan Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) är uppdaterad. NEWS2 är nu tillgänglig som bedömningsskala. 

NEWS2 som är baserad på brittisk förlaga och nationellt förankrad i Sverige via projekt med LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och ett tjugotal medicinska organisationer, däribland SFAI. NEWS2 har olika bedömningar beroende på huruvida patienten har normal lungfunktion eller en habituellt låg syremättnad. Tillförd syrgas och uppmätt syremättnad ger olika poäng i riskkategoriseringen. En särskild skala är framtagen för gravida.