SIR:s årliga konferens med årsmöte blir digitalt

Under rådande omständigheter anser vi det inte möjligt att genomföra ett fysiskt möte.

Vi planerar nu för ett digitalt möte inklusive årsmöte. Mer information kommer!

Läs mer