SIR:s årliga konferens med årsmöte blir digitalt

Det blir en livesänd presentation i
Teams live Event.

Vi planerar nu för ett digitalt möte inklusive årsmöte. 

Läs mer