SIR:s årliga konferens

Svenska Intensivvårdsregistrets årliga konferens med årsmöte blir digitalt

Preliminärt datum: 2022-03-17. Återkommer med klockslag.

Mer information och länk för anmälan kommer inom kort

Preliminärt program som kommer att förändras

 • Reflektion från de gångna åren
 • COVID-19 pandemin – svenska och brittiska erfarenheter.
  Från det brittiska intensivvårdsregistret (ICNARC) kommer professor Kathy Rowan att redogöra för hur man samlat och analyserat data och hur detta arbete bidragit till hanteringen av pandemin i Storbritannien.

 • Ny riktlinje i SIR - Clinical Frailty Scale
 • COVID-19 - Hur har det gått för våra patienter?
 • När man som intensivvårdssjuksköterska hamnar på intensivvårdsavdelningen
 • Variabler inom omvårdnad
 • 20-års jubileum i SIR - några milstolpar
 • Behandlingsstrategi - Värdefullt till vad?
 • Årsrapporten för 2021 och forskning i SIR
 • Audit 
 • Årsmöte