Ny diagnoskod för Covid-19

Från 2020-06-01 kommer det att tillkomma en ny ICD-10-SE kod.

Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Denna kod används när patienten haft Covid-19 men inte längre har en pågående infektion. Använd gärna Folkhälsomyndighetens definition på smittfrihet. Socialstyrelsens definition på att man haft infektionen tolkar vi som att U07.1 eller U07.2 har uppfyllts historiskt. Z86.1A kan inte väljas som huvudsaklig IVA-diagnos.

Vi hänvisar i övrigt till Socialstyrelsens riktlinjer för kodning.

Exempel 1. Patient vårdad på IVA med bekräftad Covid-19. Skrivs ut till IMA med kvarliggande track. Bedöms enligt sjukhusets riktlinjer vara smittfriförklarad, dvs ingen pågående covidinfektion. På IMA tilltagande andningssvikt som bedöms ha samband med patientens Critical Illness Neuropathy. Återkommer till IVA för respiratoriskt stöd.
Vid diagnossättning används kod för respiratorisksvikt t.ex J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien samt övriga aktuella koder t.ex. CIN G62.8.

Exempel 2. Patient vårdad på IVA med bekräftad Covid-19. Vårdas i fem veckor på IVA med covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till vårdavdelning.
Vid diagnossättning används koden U07.1 Covid-19, virus påvisat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni och övriga aktuella koder. Glöm inte kod för eventuell isolering eller kohortvård (Man ska inte använda både U07.1 och Z86.1A för samma vårdtillfälle.)

Exempel 3. Patient vårdad på IVA (sjukhus 1) med bekräftad Covid-19. Vårdas i fem veckor på IVA med covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till intensivvårdsavdelning på sjukhus 2.
Vid diagnossättning används på sjukhus 1 koden U07.1 Covid-19, virus påvisat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni + övriga aktuella koder. Glöm inte eventuell kod för isolering eller kohortvård. På sjukhus 2 används kod som beskriver huvudsaklig IVA-diagnos t.ex. J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien samt övriga aktuella koder (Dvs på sjukhus 2 inte U07.1.

Exempel 4. Gravid kvinna som vårdas på intensivvårdsavdelning med lunginflammation och konstaterad covid-19-infektion.
Vid diagnossättning används koden U07.1 Covid-19, virus påvisat + J12.8 Annan specificerad viruspneumoni + Z33.9 Graviditet UNS och övriga aktuella koder. Glöm inte kod för eventuell isolering eller kohortvård.