Ny rapport på utdataportalen

SMR som indikator på klinisk prestation

Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.

SIR använder SAPS3 för riskjustering i vuxenintensivvård och PIM3 i barnintensivvård.

Se diagram nedan. Förklaringstext till funnel plot diagrammet finns under Förklaring på utdataportalen under aktuell rapport.

SMR som indikator på klinisk prestation

Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.
Se fullständig rapport på utdataportalen