Ny version av SIR XML 2.1.0

Dokumentationen, regelverken och strukturerna för XML och JSON är uppdaterade för att kunna rapportera in omvårdnadsvariabler

Nu är en ny version av SIR XML 2.1.0 släppt där man kan rapportera in omvårdnadsvariabler via .xml och .json filerna

  • Omvårdnad smärta
  • Omvårdnad sedering
  • Omvårdnad delirium

Det finns även nya Nu-get paket för XML och Json där de nya strukturerna för omvårdnadsvariabler är med (för utvecklare).

Valideringsklienten är uppdaterad och måste installeras för att kunna validera filer med de nya valideringsreglerna.

Dokumentation och mer information finns att läsa här