SIRXML och SIRJson-standard

2024-06-13

Uppdaterad XML och Json dokumentation. I denna dokumentation är de uppdaterade reglerna för Avliden2024 inkluderade, samt lite ändringar på texter. Dessutom är bifogade exempel uppdaterade för att visa mer korrekta exempel på rapportering. Även valideringsklienten är uppdaterad.

XML/XSD-specifikation/dokumentation 
SIRXML 5.2 revision 26

Json-specifikation/dokumentation
SIR.Json 5.2 revision 25

XML-dokumentation 
För projektledare & utvecklare hos IT-leverantörer

XML-valideringsklient
Klientprogram för validering av XML-filer. 
Uppdaterad 2023-12-21

SIR.XML NuGet
Paket för SIR.XML som innehåller alla olika SIR-klasser

SIR Json Nuget
Paket för SIR.Json som innehåller alla olika SIR-klasser

Generera SIR-data (XML och Json)
Exempel för att generera SIR-data