SIRXML-standard

2023-03-15

Ny version av  XML och Json dokumentation för att kunna rapportera in omvårdnadsvariabler. Valideringsklienten är uppdaterad och måste installeras för att kunna validera filer med de nya valideringsreglerna.

XML/XSD-specifikation/dokumentation 
SIRXML 5.2 revision 23

Json-specifikation/dokumentation
SIR.Json 5.2 revision 23

XML-dokumentation 
För projektledare & utvecklare hos IT-leverantörer

XML-valideringsklient
Klientprogram för validering av XML-filer. 
Uppdaterad 2023-03-14

SIR.XML NuGet
Här finns paketet SIR.XML som innehåller alla olika SIR-klasser
Exempel som använder NuGet-paketet SIR. XML