Smärta, sedering och delirium - omvårdnadsvariabler

Ny riktlinje i SIR

Den 1 november 2022 kommer en ny riktlinje Smärta, sedering och delirium vilket ger möjlighet att registrera variabler som mäter omvårdnad. Variablerna ingår i ett "paket" vilket innebär att du inte kan välja att registrera enbart en variabel utan alla tre måste registreras. Upplägget är förnyat vilket innebär registrering av åtgärd på alla tre variablerna och utvärdering på smärta.