Organdonation 2019

Högsta antalet donationer i Sverige 2019

Socialstyrelsen har publicerat den årliga lägesrapporten Organ- och vävnads-donation i Sverige 2019. Den visar att Sverige under 2019 hade det högsta antalet donationer någonsin med 191 organdonatorer. Även tillvaratagandet av vävnader fortsätter att öka. I rapporten redovisas också de kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna donatorer som Socialstyrelsen särskilt har valt att följa. 

Läs rapporten