Riktlinjen för diagnossättning

Riktlinjen för diagnossättning är uppdaterad

WHO har beslutat att koden U07.1 eller U07.2 ska användas för den nya coronavirusinfektionen 2019.

Koderna som ska användas ur ICD-10-SE är:
U07.1 Covid-19, virus påvisat eller U07.2 Covid-19, virus ej påvisat.
 
För patienter som är gravida men där inte en obstetrisk kod är aktuell så ska graviditeten ändå kodas som bifynd. Ex:
U07.1 Covid-19, virus påvisat (huvudsaklig IVA-diagnos)
Z33.9 Graviditet som bifynd.
 
För instruktion av kodning av COVID-19, se Socialstyrelsens hemsida