Diagnoskodning patienter med RS-virusinfektion

Vi kommer i SIR att tydliggöra registreringen av RS-virusinfektion. Detta på grund av rådande omständigheter med en ökning av RS-patienter vilket medför en påverkan på intensivvården. Speciellt då förstås våra BIVA avdelningar. Det finns ett behov av samlad bild över belastningen för intensivvården.

Vi har därför gemensamt med Folkhälsomyndigheten beslutat att inkludera RS-virus i SIRI registreringen (separat information om detta kommer att skickas ut)

Vi har även gjort en översyn av diagnoskodningen för RS-virusinfektion. Det finns fyra ICD10-SE koder som är aktuella.

  • J12.1 Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]
  • J20.5 Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV] 
  • J21.0 Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]

  • B97.4 Respiratoriskt syncytialvirus [RSV] som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

De vanligaste koderna för barn är J12.1 respektive J21.0.

Observera att B97.4 inte kan vara en huvudsaklig IVA diagnos utan är en specificering av en annan diagnoskod (kan t.ex. vara kombinationen Annan apné hos nyfödd P28.4 + B97.4).

Ovanstående kräver förmodligen inga förändringar i era hemmasystem då dessa ICD10-SE koder finns sedan tidigare i listan ICD10-SE.

Vi har också genomfört en förändring av aggregering för presentation på utdataportalen. Samtliga fyra RS-virus koder är nu aggregerade till ”SIR-koden” JA07 som tidigare enbart användes för J12.1. Förklaringstexten ändras också från ”Pneumoni orsakad av RS-virus” till ”Infektion orsakad av RS-virus”.