RS-virus inkluderas i SIRI registreringen

Detta på grund av rådande omständigheter med en ökning av RS-patienter och för att få en samlad bild över belastningen på intensivvården.

Vi har uppdaterat formuläret för influensa och virusinfektion - SIRI. Det är nu möjligt att även registrera RS-virus (Respiratory syncytial virus - RSV).

Rapportering i SIRI

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa, covid-19 samt nu även RS-virusinfektion som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart.

Riktlinje och pappersversion för utskrift är uppdaterade.

Till riktlinjen för influensa och virusinfektion

Uppdaterad information om diagnoskodning - RS-virusinfektion

Antal nyinskrivna vårdtillfällen med RS-virus

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med RS-virus grupperat på datum.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen