SIR önskar att IVA-platsrapporteringen fortsätter till 2022-08-21

VI har redan nu ett ansträngt platsläge inom IVA i Sverige. Den nationella IVA-samordning som funnits sedan april 2020 under landets Hälso- och sjukvårdsdirektörer avslutas 2022-06-30 och samtidigt avvecklar Socialstyrelsen det sista av sin krisledningsorganisation.

Inom IVA-samverkan har utsedda regionrepresentanter starkt önskat att IVA-platsrapporteringen ska fortsätta och vara en bra grund för att kunna samverka även nu under sommaren 2022 även om det nationella uppdraget och uttalade mandatet för att nationell samverkans SKA finnas upphör.

SIR har därför beslutat att behålla platsrapporteringen på samma sätt som funnits under pandemin. Det möjliggör alltså att man fortsatt kan rapportera in data. De som har behörighet för inrapportering av data kan därmed också ha tillgång till den översiktliga portal som finns och där se också var lediga platser finns. SIR rekommenderar alla IVA att fortsätta rapportera minst till och med 2022-08-21. 

Övergripande rapporter och mötesverksamhet tas inte fram efter 2022-06-30, men en beredskap finns i och med den fortsatta önskade inrapporteringen att snabbt vd behov kunna återuppta den. Det har från några regioner rests frågor kring säkerhetsnivån på rapporter som delats via utskick och på möten inom IVA-samordningen. VI arbetar för att om behov uppstår kunna hantera både möten och informationsdelning på ett tryggt sätt som alla regioner kan acceptera. De regioner som upplevt att rapporteringen ifrågasatts ombeds kontakta sina beslutsfattare. Det är SIR:s uppfattning att de invändningar som rest i och med detta beslut har bemötts.

Göran Karlström och Johnny Hillgren, SIR