IVA-platsrapporteringen fortsätter

I dialog med Socialstyrelsen har det tagits ett beslut i SIR om att platsrapporteringen fortsätter. I första steget minst till 2022-09-30.

Beläggning, platsantal och bemanning har varit frågor som SIR ända sedan 2005 velat fånga löpande för att ha som en delparameter och bakgrund till övriga kvalitetsdata. Nu finns också regeringsuppdrag på att hälso- och sjukvården ska ha någon typ av nationellt lägesbildssystem och där är särskilt IVA-vården omnämnd,

SIR initierar nu ett arbete för att registret ska kunna ta emot automatiserad rapportering för att underlätta en kontinuerlig uppföljning, så långt möjligt utan manuell insats. SIR kommer samtidigt att gå igenom datasetet och sannolikt göra förändringar i det för att förenkla en automation.

Avgörande för hur lätt det kan gneomföras blir ju dock sedan vilka möjligheter ni på avsändande sida har att kunna skicka automatiskt. Vi har en del trådar ute där för dialog, men återkommer generellt, men sannolikt inte förrän senare delen av september eller oktober.

Sammanfattningsvis så har sommaren fallit ut bättre än vad vi kanske har farhågot om i nationellt perspektiv, men vi har sett att det i många regioner varit långa perioder med mycket tuff belastning.