Påminnelse om SIRI-registrering

AdobeStock_666387246_virus.jpg

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa eller COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart

Avsikten med SIRI är att så tidigt som möjligt kunna identifiera en ovanlig anhopning av sjukdomsfall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karaktärisera virus, monitorera IVA-belastningen samt följa effekter av åtgärder som vaccination och medicinering.

Ingen behörighet? Ansök här

Se även rapporter på utdataportalen