Patienter med covid-19 på IVA

Ekg.jpg

Läs den detaljerade sammanfattningen

Vi presenterar detaljerade sammanfattningar för de data som rapporterats in till SIR.

Uppdaterad sammanfattning 2020-10-22