Detaljerade sammanfattningar

Blurred figures to the rescue.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret får data om de patienter med
COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar

Detaljerade sammanfattningar för de data som har rapporterats in till SIR. Planen är att publicera uppdaterade sammanfattningar månadsvis tills vidare.