COVID-19 - Uppdaterad detaljerad sammanfattning

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar.

Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan 16att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2023-01-15

Sammanfattning 2023-01-15  (PDF)