Uppdaterad veckorapport

Den detaljerade sammanfattningen är uppdaterad 2021-04-07

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med covid-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2021-04-07 kl. 07:10

Se sammanfattningen här