COVID-19 - Uppdaterad detaljerad sammanfattning

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Under en väldigt lång period har vi uppdaterat sammanfattningarna veckovis. Detta kommer inte att ske fortsättningvis som läget är just nu. 

Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2022-05-11 kl. 07:50 

2022-05-11  (PDF)