Detaljerad sammanfattning uppdaterad 2021-11-25

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar.

Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2021-11-25 kl.08:30

2021-11-25 (PDF)