Data inrapporterat om de patienter med covid-19

Uppdaterad 2020-12-07

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med covid-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2020-12-07 kl. 11:27

Se sammanfattningen här