Uppdaterad veckorapport

Den detaljerade sammanfattningen är uppdaterad 2021-06-15

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. Här presenteras de data som inkommit: 2021-06-15 kl.22:55

Se sammanfattningen här