Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Mer detaljerad registrering och beskrivning av intensivvårdsplatser

Efter önskemål från er medlemmar så har vi nu infört en mer detaljerad registrering och beskrivning av antal intensivvårdsplatser i Sverige. Vi har valt rapporteringstillfällena för att täcka in verksamheten vid ordinarie drift samt under sommarperioden. Ni har nu möjlighet att registrera antal beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg. Detta görs under tertial 1 vecka 12, tertial 2 vecka 29 och tertial 3 vecka 42.

Registrera först huvudformuläret för Riktlinje för svensk intensivvård, så vi kan fånga er kategori. Där fyller ni även i antal intensivvårdsplatser ni vanligen har under året
Därefter fyller i för varje tertial när aktuell vecka inträffar.

Se rapporten 

För att registrera, logga in på vår Indataportal som du finner längst ned i sidfoten

För behörighet