Ytterligare koder med anknytning till COVID-19

Socialstyrelsen meddelar att från 1 februari införs två nya koder där den ena kan vara aktuell inom intensivvården. 

Det är U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19 (sannolikt inte aktuell på IVA) och U12.9 - Vaccin mot COVID-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt.

Exempel på användning:
Patient som efter vaccination uppvisar en anafylaktisk chock och överförs till IVA för behandling och/eller observation.
För vårdtillfället anges:
T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt (ev som huvudsaklig IVA-diagnos)
U12.9 - Vaccin mot COVID-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt (som övrig diagnos)

Mer information om kodning vid COVID-19 finns här