Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 14 mars 2024

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering. Interaktiva filmer om SAPS3 och PIM3 inom SIR finns på vår utbildningsportal. För diskussion av olika sätt att presentera riskjusterad mortalitet se bilaga "Presentation av riskjusterad mortalitet".

Från SIR
Publicerad den 13 december 2023
HUVUDDOKUMENT

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och Nationella Expertgruppen för Organ- och Vävnadsdonation och Nationella Arbetsgruppen (NAG) Donation (Kunskapsstyrning).

HUVUDDOKUMENT

Avlidna på IVA 2024
Från SIR
Publicerad den 6 november 2023
HUVUDDOKUMENT

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

HUVUDDOKUMENT

Åtgärder
Från SIR
Publicerad den 8 september 2023
HUVUDDOKUMENT

SOFA - Daglig

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA - Daglig

HUVUDDOKUMENT

SOFA - Daglig
Från SIR
Publicerad den 20 mars 2023
HUVUDDOKUMENT

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

HUVUDDOKUMENT

Grunddata Vårdtillfalle