Infektionskodning

Inkommen fråga om infektionskodning som vi skickat vidare till Socialstyrelsen för synpunkter

Frågan: 
Normalt vid kodning av infektioner ska man välja typen av infektion som huvuddiagnos (huvudsaklig IVA-diagnos) och agens och allvarlighetsgrad som bidiagnos (övrig diagnos). 
T.ex. Kolangit med septisk chock och med påvisat fynd av E. coli blir:

  1. Huvuddiagnos Kolangit K83.0
  2. Bidiagnos E. coli B96.2
  3. Bidiagnos Ev antibiotikaresistens U-kod
  4. Bidiagnos Septisk chock R57.2

I exempel som anges beträffande COVID-19 har man inte gjort på samma sätt:

  1. U07.1 Covid-19, virus identifierat
  2. J12.8 Annan specificerad viruspneumoni

Här har man angett agens först. Hur är det tänkt att man ska göra?

Svar från Socialstyrelsen: 
Vi är medvetna om detta men vi följer WHO:s anvisningar i hur man ska koda när det gäller COVID-19 och därför anges U07-koden först.

Se fler instruktioner för kodning gällande COVID-19