Påminnelse om SIRI-registrering

Glöm inte att rapportera alla aktuella fall av influensa och COVID-19 till SIRI - SIR:s webbformulär för influensa och virusinfektion

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa eller COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart.

Alla vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen d.v.s. speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av Folkhälsomyndigheten.  

Det är bra om fler på avdelningen har behörighet till SIRI. Ansök om behörighet

Riktlinje för SIRI