Webinarium Vårdtyngd på IVA

AdobeStock_86249850_ljus korridor.jpeg

Hur mäter vi? Varför mäter vi? Vad använder vi mätningarna till?

Måndagen den 2 oktober 2023 arrangerade SIR ett webinarium om vårdtyngdsmätning på IVA. Syftet med webinariet var att gemensamt skapa en bredare bild av hur vårdtyngdsmätning görs på olika intensivvårdsavdelningar i landet, hur mätverktygen VTS 2014 och NEMS fungerar och om man upplever att verktygen på ett rättvisande sätt beskriver just vårdtyngd. Bör mätverktygen utvecklas, eller finns det andra och bättre mätverktyg att använda. Vårdtyngd i sig är ett inte helt oproblematiskt ord, vad betyder det egentligen? Kanske är en bättre benämning arbetsinsats kring patienten? Under webinariet diskuterades vad mätningarna kan och bör användas till och detta verkar variera – allt från att det används enbart för ekonomiredovisning till att på andra ställen användas som en hjälp att fördela personalstyrkor och följa belastning över tid.

 

Presentation:

Webinar Vårdtyngd 2023