PostIVA Seminarium

AdobeStock_188100121.jpg

PostIVA Seminarium i Stockholm

Den 6 september arrangerade SIR ett PostIVA Seminarium på World Trade Center i Stockholm. Seminiariet riktade sig till personal som arbetar med uppföljning efter intensivvård, intresset var stort och det blev snabbt fullbokat med 90 deltagare från hela Sverige.

Dagen var uppdelad i föreläsningar och gruppdiskussioner. Ulrika Melander från ST: Lukas i Stockholm höll en inspirerande föreläsning om "Det svåra samtalet". Föreläsningen innehöll fakta, tips och vi fick också diskutera med varandra. Därefter presenterade Sara Åkerman uppföljning av barn på BIVA i Uppsala. Upplägget ser lite annorlunda ut mot uppföljning av vuxna och frågeformulären är utvecklade för barn. NIVA i Linköping beskrev hur de arbetar med uppföljning efter vård på NIVA samt hur upplägget i IVA dagboken. 

NPO har publicerat den Nationella riktlinjen för uppföljning av vuxna patienter efter intensivvård. Riktlinjen presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor kring innehållet. Därefter följde gruppdiskussioner om digital uppföljning, dagbok, uppföljning av närstående till avlidna patienter mm. 

Vi tackar deltagarna och föreläsarna för en trevlig och intressant dag där vi hoppas att ni fick med er många bra tips hem. 

 

Välkomna till post IVA seminarium
Anna Eriksson och Eva Åkerman SIR

Samtalsmetodik det svåra samtalet
UIlrika Mellander S:t Lukas

BIVA uppföljning av barn
Sara Åkerman BIVA Uppsala

NIVA uppföljning neuropatienter
Christina Berglund, Eva Sundstrand, Sofia Carlbom, Sofie Edström, NIVA US Linköping