SIR:s årliga konferens 2020

Äger rum 11-12/3 2020. Anmälan släpps i början av december 2019

Preliminärt program och mer information publiceras senare. Årsmöte kommer äga rum under dagarna.

Vår Gård