PostIVA-seminarium

Välkommen till Svenska Intensivvårdsregistrets kostnadsfria seminarium för PostIVA-uppföljning

När: 2022-09-08, kl. 09:00-16:00

Seminariet är fullbokat och intresseanmälan är stängd! 

Preliminärt program:

  • Aktuell information inom PostIVA-uppföljning
  • Omvårdnadsvariabler
  • Hur sprider vi kunskap och erfarenheter inom uppföljning - gruppdiskussion
  • Aktuell forskning och utveckling inom området 
  • Grupp-diskussioner
  • Återkoppling, avslutning

Fika serveras från kl. 08:30

Byte av person kan ske men meddela oss