SIR:s årliga konferens 2023

Årsmöte, IVA-Chefsmöte och förmöten med SIR:s arbetsgrupper planeras för i samband med konferensen.

Anmälan är inte öppen, mer information kommer