Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR
Publicerad den 4 oktober 2021

IVA-platsrapporteringen fungerar igen efter serverflytt

Från idag 2021-10-04 rapporteras IVA-platser på vanligt sätt och den provisoriska lösningen stängs

Från SIR
Publicerad den 30 september 2021

Seminarium för PostIVA-uppföljning

Onsdagen den 10 november 2021 kl. 14:00-16:00 arrangerar SIR ett digitalt seminarium för PostIVA-uppföljning

Från SIR
Publicerad den 22 september 2021

Registrering av vaccinerad

Det har inkommit en rad frågor till SIR angående vår registrering av vaccinationer och skillnader som rapporterats mellan våra data och data som presenterats från (Folkhälsomyndigheten) Fohm.

Från SIR
Publicerad den 22 september 2021

Dokumentation från IVA-chefsmötet

Tisdagen den 21 september genomfördes IVA-chefsmötet i Conventum i Örebro

Data & resultat
Publicerad den 10 september 2021

Nya rapporter på Utdataportalen

Antal nyinskriva, Åldersfördelning, antal och Åldersfördelning, andel

Se rapporterna nedan.

Från SIR
Publicerad den 10 september 2021

Infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om skapandet av en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården.

Från SIR
Publicerad den 3 september 2021

Patienter med COVID-19 infektion i behov av BIVA-vård

Lokalt PM för BIVA i Lund som innehåller immunopatologiska mekanismer och medicinsk behandlingsplan

Från SIR
Publicerad den 1 september 2021

IVA-chefsmöte - digitalt

Mötet ordnas tillsammans med SIS, Svenska Intensivvårdssällskapet

Från SIR
Publicerad den 23 augusti 2021

FoHM:s nya scenarier-ökad smittspridning av covid-19 under hösten

Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Forskning
Publicerad den 20 augusti 2021

Publikation om behandlingsstrategi och organdonation

The relationship between life-sustaining treatment limitation and organ donation in Swedish intensive care: A nationwide register study.