Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR
Publicerad den 3 september 2021

Patienter med COVID-19 infektion i behov av BIVA-vård

Lokalt PM för BIVA i Lund som innehåller immunopatologiska mekanismer och medicinsk behandlingsplan

Från SIR
Publicerad den 1 september 2021

IVA-chefsmöte - digitalt

Mötet ordnas tillsammans med SIS, Svenska Intensivvårdssällskapet

Från SIR
Publicerad den 23 augusti 2021

FoHM:s nya scenarier-ökad smittspridning av covid-19 under hösten

Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Forskning
Publicerad den 20 augusti 2021

Publikation om behandlingsstrategi och organdonation

The relationship between life-sustaining treatment limitation and organ donation in Swedish intensive care: A nationwide register study.

Från SIR
Publicerad den 11 augusti 2021

Registrering av IVA-platser

Dagliga platsregistreringen - Inget krav på rapportering lördagar och söndagar tills vidare

Från SIR
Publicerad den 22 juni 2021

Socialstyrelsens årliga lägesrapport Organ- och vävnadsdonation 2020

I lägesrapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige för 2020 konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att antalet organdonatorer ökade i tre sjukvårdsregioner medan de minskade nationellt sett.

Forskning
Publicerad den 22 juni 2021

Uppdaterad information gällande ansökan om datauttag

Under den pågående pandemin har Svenska Intensivvårdsregistret tagit emot ett stort antal ansökningar om datauttag från verksamheter, myndigheter och forskare. 

Från SIR
Publicerad den 16 juni 2021

Kodning av COVID-19 - förtydligande

Ytterligare förtydligande angående kodning av COVID-19 och registrering i SIRI

Från SIR
Publicerad den 16 juni 2021

Support under sommaren

Under sommaren kommer det att vara begränsad tillgång till support

Från SIR
Publicerad den 14 juni 2021

Influensasäsongen 2020-2021

Säsongssammanfattning