Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Från SIR
Publicerad den 22 november 2018

Socialstyrelsen utreder svenskt införande av ICD-11

Världshälsoorganisationen (WHO) har nu gett ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD

Från SIR
Publicerad den 21 november 2018

SIRI-Influensaregistrering

När ska man rapportera?

Från SIR
Publicerad den 20 november 2018

Förtydligande i SIR:s patientinformation

I Svenska Intensivvårdsregistrets skriftliga information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient har ett förtydligande gjorts.

Forskning
Publicerad den 14 oktober 2018

Disputation - Lars Engerström

Svenska Intensivvårdsregistret gratulerar Lars Engerström till hans disputation

Från SIR
Publicerad den 1 oktober 2018
Från SIR
Publicerad den 18 september 2018

Säker sepsisvård

SIR deltar i arbetet med att förbättra det nationella sepsisarbetet

Från SIR
Publicerad den 11 september 2018

Skriftlig information till patienter - på engelska

Patientinformation att dela ut till patienter finns nu på engelska att ladda ner

Från SIR
Publicerad den 17 augusti 2018

Koll på nulägetrapport

Nu finns koll på nulägetrapporten i utdataportalen igen!

Data & resultat
Publicerad den 21 juni 2018

Konfidensintervall i nyckeltal

Rapporter med konfidensintervall

Från SIR
Publicerad den 18 juni 2018

Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer

Årsrapport från Socialstyrelsen som är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå