Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Data & resultat
Publicerad den 20 december 2021

Nya rapporter på utdataportalen - CFS

CFS - Clinical Frailty Scale

Från SIR
Publicerad den 18 november 2021

Mötesdokumentation från seminariet för PostIVA-uppföljning

10 november 2021 genomfördes ett digitalt seminarie för PostIVA-uppföljning.

Från SIR
Publicerad den 10 november 2021

Registrering av patienter med RS-virusinfektion

Socialstyrelsen har via Folkhälsomyndigheten önskat att SIR (SIRI) registrerar uppgifter om RS-patienter enligt den rutin som idag finns för influensa och covid-19. Folkhälsomyndigheten har efter prövning också begärt av SIR att så ska ske.

Data & resultat
Publicerad den 9 november 2021

RS-virus inkluderas i SIRI registreringen

Detta på grund av rådande omständigheter med en ökning av RS-patienter och för att få en samlad bild över belastningen på intensivvården.

Från SIR
Publicerad den 3 november 2021

Anvisningar för kodning av sepsis och septisk chock

Socialstyrelsen publicerade  i oktober 2021 ett nytt dokument angående kodning av sepsis och septisk chock.

Från SIR
Publicerad den 3 november 2021

Diagnoskodning patienter med RS-virusinfektion

Vi kommer i SIR att tydliggöra registreringen av RS-virusinfektion. Detta på grund av rådande omständigheter med en ökning av RS-patienter vilket medför en påverkan på intensivvården. Speciellt då förstås våra BIVA avdelningar. Det finns ett behov av samlad bild över belastningen för intensivvården.

Från SIR
Publicerad den 29 oktober 2021

Tertial 3 - Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Glöm inte  att registrera för tertial 3 (vecka 42)

Forskning
Publicerad den 28 oktober 2021

Emergency department admissions to the intensive care unit – a national retrospective study

Vetenskaplig artikel med data från Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad oktober 2021, BMC Emergency Medicine

Forskning
Publicerad den 25 oktober 2021

ICU Admission in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia in Sweden: Prevalence, Outcome, and Risk Factors

Vetenskaplig artikel med data från bl.a. Svenska Intensivvårdsregistret

Forskning
Publicerad den 21 oktober 2021

Cardiorespiratory fitness and lifestyle on severe COVID-19 risk in 279,455 adults: a case control study

Vetenskaplig artikel med data bl.a. från Svenska Intensivvårdsregistret