Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR
Publicerad den 11 augusti 2021

Registrering av IVA-platser

Dagliga platsregistreringen - Inget krav på rapportering lördagar och söndagar tills vidare

Från SIR
Publicerad den 22 juni 2021

Socialstyrelsens årliga lägesrapport Organ- och vävnadsdonation 2020

I lägesrapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige för 2020 konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att antalet organdonatorer ökade i tre sjukvårdsregioner medan de minskade nationellt sett.

Forskning
Publicerad den 22 juni 2021

Uppdaterad information gällande ansökan om datauttag

Under den pågående pandemin har Svenska Intensivvårdsregistret tagit emot ett stort antal ansökningar om datauttag från verksamheter, myndigheter och forskare. 

Från SIR
Publicerad den 16 juni 2021

Kodning av COVID-19 - förtydligande

Ytterligare förtydligande angående kodning av COVID-19 och registrering i SIRI

Från SIR
Publicerad den 16 juni 2021

Support under sommaren

Under sommaren kommer det att vara begränsad tillgång till support

Från SIR
Publicerad den 14 juni 2021

Influensasäsongen 2020-2021

Säsongssammanfattning 

Från SIR
Publicerad den 1 juni 2021

NIVA arbetsgrupp

Minnesanteckningar från mötet 2021-05-04.

Från SIR
Publicerad den 1 juni 2021

Kvalitetssäkrad intensivvård

Hösten 2019 startade projektet "Säker kvalitet intensivvård"

Från SIR
Publicerad den 12 maj 2021

Säker Traumavård - slutrapport

SIR har deltagit i projektet Säker Traumavård

Från SIR
Publicerad den 5 maj 2021

Kodning av ARDS

Läs svaren på inkomna frågor angående kodning av ARDS