Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Från SIR
Publicerad den 3 juli 2020

Invitation to pandemic ethics/triage survey, help to remind

Triage under corona pandemin – besvara en webenkät från
VIP-gruppen (VIP - the very old intensive care patient) i ESICM

Från SIR
Publicerad den 3 juli 2020

Samverkan och förnyelse

Publikation från Sveriges kommuner och regioner

Data & resultat
Publicerad den 3 juli 2020

Influensasäsongen 2019-2020

Influensasäsongen 2019–2020 var mild och dominerades av influensa A som stod för 69 procent av fallen.

Från SIR
Publicerad den 30 juni 2020

Organdonation 2019

Högsta antalet donationer i Sverige 2019

Från SIR
Publicerad den 17 juni 2020

Sommarens nyhetsbrev

Kortfattade nyheter

Från SIR
Publicerad den 16 juni 2020

Information om kommande Audit

Den planerade Auditstarten som vi talade om på Vår Gård 2020 kommer tyvärr inte att genomföras i höst. Vi hoppas ni har förståelse för detta.

Från SIR
Publicerad den 29 maj 2020

Ny diagnoskod för Covid-19

Från 2020-06-01 kommer det att tillkomma en ny ICD-10-SE kod.

Forskning
Publicerad den 18 maj 2020

Registerbaserad forskning

Svenska Intensivvårdsregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool)

Från SIR
Publicerad den 14 maj 2020

Automatisk dataöverföring

Nu har SIR funktionalitet för automatiskt dataöverföring, validering och inläsning av XML-filen

Från SIR
Publicerad den 17 april 2020

Riktlinjen för diagnossättning

Riktlinjen för diagnossättning är uppdaterad