Intermediärvård

Ny vårdtyp i SIR - IMA 

Svenska Intensivvårdsregistret förbereder nu för att intermediärvårdsavdelningar ska kunna skicka sin uppföljningsdata till SIR från och med 2024-10-01.

Arbete pågår även för att utdata kommer att visas på utdataportalen från 2025-01-01.

Mer information finns i dokumentationen från det webinarie SIR genomförde 22/5.