Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Skillnader mellan vårdbegäran Protokoll (pappersversion för utskrift på hemsidan) och den vårdbegäran som finns i webbformuläret

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
15 maj 2018 kl. 07:19
Fråga
Avsändare: Johanna Kloo

Vi är i startgroparna för att registrera Vårdbegäran-MIG i SIR.
Har några frågor som vi ställts inför.
Det är skillnader mellan vårdbegäran Protokoll -pappersversionen för utskrift och protokollet som finns i webbformuläret.
I webbformuläret finns inte ”nytillkommen förvirring” med under CNS medan den är med  i pappersversionen för utskrift.  ”Urinproduktion” finns med i pappersversion, men inte på webbformuläret.
Vilken är mest aktuell?
Känner ni till förändringar som är på gång  kring NEWS och MIG-konceptet? Nationella riktlinjer? KOL-algoritmen?
 
 

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Det har missats med att ändra pappersversionen på hemsidan – ska fixa det. Ber om ursäkt för det besvär det skapat för er. Protokollet på webben är det som gäller.
NEWS är nyligen validerad för patienter ≥16 år enligt svenska förhållande. Av den anledningen är NEWS-skalan förändrad till denna nu gällande som är publicerad i den nationella Vårdhandboken.
Ny text och tabell tillagd om klinisk riskkategorisering för kritisk sjukdom.
I tabell A har uppgift om bekräftad kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, har tagits bort.

Ämne: IVA-avdelningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 maj 2018 kl. 21:50
Fråga
Avsändare: Theresa Meijer

Hej! Jag undrar om det finns uppgifter på hur många iva-avdelningar det finns i Sverige och hur mycket personal (oavsett personalkategori) det jobbar på dessa? Skriver just nu en D-uppsats på min utbildning till iva-ssk och har försökt hitta detta. Vänligen Theresa Meijer

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

På vår utdataportal http://portal.icuregswe.org/utdata/ finner du svar på hur många IVA det finns i Sverige. Se under Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfälle. Du har alla IVA på x-axeln. De röda längst till höger är inte medlemmar.
Om du tittar under Kvalitetsindikatorer/Riktlinje för svensk intensivvård så kan se data på platser och bemanning.

Ämne: Taktil beröring

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
19 april 2018 kl. 09:13
Fråga
Avsändare: Kristin Berg, SÄS

På SÄS IVA utförs taktil beröring som en behandlingsform av utbildad personal. Ska detta registreras i VTS och i så fall under vilken indikator?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Nej. Det ingår inte under några indikatorer såsom VTS2014 är utformat idag.

Ämne: Ventilatoravvänjning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 13:26
Fråga
Avsändare: Zagorka Zivkovic, Lunds universitet

Hej, Finns det data att extrahera avseende avvänjning från ventilator/extubering som andel av tid per registrerat vårdtillfälle? Skriver en magisteruppsats om ventilatoravvänjning, skulle behöva få tillgång till sådan data.

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Data angående ventilatorbehandling hittar du på vår utdataportal.
Välj Rapporter;Åtgärder;Respiration;Ventilatorbehandling Invasiv.
Under Urval kan du göra de urval du önskar.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 12:11
Fråga
Avsändare: Linda Ahl Karlsson, IVA Höglandssjukhuset

i har en sjukgymnast knuten till vår intensivvårdsavdelning som kommer några timmar varje dag. Hon medverkar vid mobilisering, kontrakturprofylax, andningsvård m.m. Hon dokumenterar också sina åtgärder i vår datajournal. Kan alla eller några av hennes åtgärder/tid räknas med i vår VTS registrering?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Ja. VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov.
• Poängsättningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten.
• Undersökningar och åtgärder skall vara utförda av avdelningens personal. Med avdelningens personal menas: sjuksköterskor, barn/undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal som är knutna till avdelningen och som deltar i det patientnära arbetet.

Ämne: Vården i siffror

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 11:57
Fråga
Avsändare: Lars Hayden, Gävleborg

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Hur data visas i Vården i siffror måste du fråga SKL. Vi levererar data som presenterar på sitt sätt. När det gäller data med få förekomster kan det vara så att de inte visas. Vi ska se över ev tröskelvärden så att de blir representativa.