Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Information

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
4 oktober 2018 kl. 13:30
Fråga
Avsändare: Maria Erang

Hej! Var kan jag hitta informationspappret till patienter " Svenska intensivvårdsregistret-information till dig som är patient"

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Det hittar du under fliken för patient och närstående. Nu finns även information på engelska.
Länk till sidan här

Ämne: Inkompletta SAPS och hur detta påverkar SMR

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
30 september 2018 kl. 14:45
Fråga
Avsändare: Jon Rosell

Vi kämpar för att upprätthålla kvaliteten på våra registreringar. En del är ju att se till att registreringarna är kompletta. Hur påverkar inkompletta SAPS SMR? Antas saknade värden vara normala? Ingår inkompletta registreringar i avdelningens slutgiltiga SMR?

Svar
Besvarad av: Per Hederström

För missade värden skall ”Saknas” användas. Detta innebär att hos SIR används sedan normalvärdet i enlighet med dokumentationen för riskberäkningen. SMR (Standardiserad Mortalitets Rat = OMR/EMR. Precisa definitioner finns i det elektroniska supplementet till originalpublikationerna
(referens 3, sid. 38-74) vars länk du hittar i riktlinjen för Riskjustering.
SAPS3 kan beräknas helt utan provtagningar; i modellen kommer saknade mätvärden förutsättas vara normala. Saknas medicinska skäl för provtagning skall dessa således ej utföras.

Ja - inkompletta registreringar används i avdelningens slutgiltiga SMR enligt ovan.
Rapporten visar SMR för de beräkningsbara vårdtillfällena. På utdataportalen kan du under detaljerad tabell se andelen kompletta SAPS3 % för din avdelning.

Ämne: ECT som åtgärd

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
13 augusti 2018 kl. 13:58
Fråga
Avsändare: Laila Grindvik

Hur registrerar vi ECT som åtgärd på en IVA-pat i PasIva? Kräver sövning och övervakning av narkosläk samt sjuksköterska.

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Registreringar i PasIVA är inget som SIR kan åta sig att svara på då PasIva är en applikation som är utvecklad för registrering och statistisk uppföljning av intensivvårdsverksamhet. Vid frågor gällande olika registreringsverktyg i landet hänvisar vi till leverantören av produkten.
Rent generellt skall ECT inte registreras i SIR, då detta inte är en intensivvårdsåtgärd. Assistans vid ECT-behandlingar är ett konsultativt uppdrag från Anestesi/IVA-kliniker i landet och görs på olika lokaler runt om i landet såsom UVA/IVA, PostOp, Operation, Psykmottagningar m.m. Således ingen åtgärd kopplad till intensivvårdpatienter och skall därför heller ej registreras i SIR.
Avser frågan ECT på en inskriven IVA-patient räknas detta inte som en intensivvårdsåtgärd i SIR, då det betraktas som en åtgärd utförd av konsult, i detta fall av psykiater. Resursregistreringen görs i vårdtyngdsverktyget ni använder.

Ämne: Patientinformation

Kategori
Patienter & Närstående
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
31 maj 2018 kl. 11:41
Fråga
Avsändare: Ingrid Corrigan

Hej! Har 2 frågor angående den nya patientinformationen: - Det finns ingen referens till GDPR i den nya texten men detta kanske inte krävs? - Tidigare var det sagt att informationen skulle delges patienten innan eller i samband med utskrivning från IVA men nu nämns "i samband med vårdtillfället eller strax efteråt". Vad innebär "strax efteråt" rent tidsmässigt?

Svar
Besvarad av: Göran Karlström

Informationen är mycket nära tagen från SKL:s rekommenderade allmänna information i området för kvalitetsregister och SIR har valt att inte avvika från den. 

Ämne: Externa uppdrag av IVA sjuksköterskor

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
23 maj 2018 kl. 09:56
Fråga
Avsändare: Leif Glaes

Sjuksköterskorna på IVA upplever en ökad belastning när det gäller telefonkonsultationer kring läkemedelsbehandlingar (blandningar, administrationssätt m.m.) som kommer från våra vanliga vårdavdelningar och undrar om dessa kan/ska registreras som "Externa uppdrag" med åtgärdskoden XS009 (konsultation under vårdtillfälle)?

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Nej i dagsläget kan SIR inte ta emot åtgärdskoden XS009 - konsultation under vårdtillfälle (”Vårdkontakt där patient bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde för att belysa en viss fråga i pågående utredning”)
Under 2019 kommer vi att göra en inventering och revision av åtgärdslistan. Vi kommer sannolikt att göra på samma sätt som vi gjort med diagnoser d.v.s.  att öppna upp för att ta emot alla KVÅ-koder. Vi kommer dock sannolikt att fortsatt ha ett antal koder som är speciellt viktiga för intensivvården och som skall vara med vid vårdtillfällen där kriterierna för åtgärden är uppfylld. Det sannolika är att vi i vår utdatapresentation på portalen kommer att gruppera koder till relevanta grupper för att ge en användbar information till medlemmarna.

Ämne: Koll på läget

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
21 maj 2018 kl. 12:06
Fråga
Avsändare: Susanne Wickberg

Hittar inte koll på läget i nya portalen.

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Rapporten är under konstruktion. Den måste omarbetas i den nya tekniken och individualiseras för varje avdelning. Publicering inom kort förhoppningsvis.