Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Tappning av urinblåsa

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
8 mars 2018 kl. 08:56
Fråga
Avsändare: Laila Grindvik, IVA Norrköping

Vi registrerar alla våra postoppatienter i PasIva och mäter även vårdtyngd. Hur värderar man tappning av urinblåsa i VTS-poäng?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Intermittent blåskateter ger 2 poäng under indikator Speciell behandling och vårdåtgärd