Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Delirium

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2018 kl. 08:18
Fråga
Avsändare: Annina Engqvist

Hej! Jag studerar för närvarande till Iva-ssk och undrar om det finns någon statistik på hur många patienter inom intensivvården som drabbas av delirium i Sverige? Undrar även om det finns några data om hur mycket belastning i form av kostnader som deliriumvården ger?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

På utdataportalen kan du ta rapporten Demografi/Antalvårdtillfällen och sedan göra urval på Diagnoser, men det är nog rejält underdiagnosticerat. Några ekonomiska uppgifter finns inte i Svenska Intensivvårdsregistret.

Ämne: Utskrivning av organdonator

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
3 december 2018 kl. 09:22
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

När räknas utskrivning av en organdonator?

  1. Vid transport till operation för uttagsoperationen?
  2. När uttagsoperationen är avslutad och kroppen kommer åter till IVA så att närstående kan ta farväl?
  3. När kroppen lämnar IVA för transport till kylrum?

Även under uttagsoperation och efter kan tidsåtgången för att ta hand om närstående ta en hel del resurser, om utskrivning görs när uttagsoperationen påbörjas kommer inte denna vårdtyngd med i VTS, vad gäller?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Utskrivningstiden är den tid då patienten slutligen lämnar IVA (sista alt) och den kan således vara mer än ett dygn senare än döden beroende på omständigheterna. Man mäter VTS och ger poäng i indikator 10 och 11 och även i Hygien om man gör iordning den avlidne.

 

Ämne: Valideringsprogrammet - Nya diagnossättningen

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 november 2018 kl. 11:57
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Behöver valideringsprogrammet ändras när man börjar med den nya diagnossättningen?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Nej, man ska inte ändra något där. Se bara till att ha uppdaterade giltiga ICD10-koder i ditt egna IT-system.

Ämne: Oklar infektion vid sepsis?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 november 2018 kl. 07:35
Fråga
Avsändare: Region Gävleborg

Angående Sepsis och Septisk chock och kodning av Huvudsaklig IVA-diagnos. Vad registrerar vi för kod om vi inte vet varför patienten har sepsis?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Om infektionsfokus vid sannolik eller diagnosticerad sepsis inte kunnat fastställas under IVA-vården används koderna A40 – A41 för att beskriva typ av infektion och därefter anger man svårighetsgrad av sepsisen tex R57.2 

Det är beskrivet i riktlinjen för Diagnossättning på sidan 11 och exempel 3.

 

Riktlinjen finns här

Ämne: Säsongsinfluensa som huvudsaklig IVA-diagnos?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
27 november 2018 kl. 09:33
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har funderat på principer kring fastställande av huvudsaklig diagnos för IVA. Ex. patient med säsongsinfluensa + pneumokockpneumoni + sepsis + ARDS. Blir då säsongsinfluensa huvudsaklig IVA-diagnos? I de flesta fall borde det väl bli influensa. Pneumoni, sepsis, ARDS är komplikationer, och även om de blir de tyngsta diagnoserna i slutändan så skall influensa vara huvuddiagnos enl ICD 10. Tänker vi rätt?

Svar
Besvarad av: Pär Lindgren

Vi rekommenderar i första hand att välja pneumonin (bakteriell) som huvuddiagnos men det är ok att välja influensa. Glöm inte att registrera influensafall i SIRI så snart det är möjligt. Sepsis och ARDS är graderingar på hur allvarligt tillståndet är och ska/bör inte väljas som huvuddiagnos.

Ämne: Vårddygnskostnad

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 november 2018 kl. 14:32
Fråga
Avsändare: Madeleine Isaksson

Hej. Finns det statistik över vad ett vårddygn på IVA kostar i Sverige i genomsnitt?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Tack för din fråga. Svenska Intensivvårdsregistret har tyvärr ingen sådan statistik.