Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Mätvärden SAPS3

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2019 kl. 10:30
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

Tidigare kunde man hitta mätvärden från SAPS3 i rapporten Riskjusterad mortalitet/ SAPS3/ Nyckeltal. Var finns de i "nya" portalen?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Mätvärden från SAPS3 återfinns i ovan nämda rapport under rubriken Detaljer. 

Ämne: Sederingsskala och sederingsmål

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
2 januari 2019 kl. 10:47
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Vi använder oss givetvis av sederingsskala och sederingsmål på alla patienter som är ventilatorbehandlade. Däremot är vi frågande till mätetal 2, där sederingsgraden ska uppnå det uppsatta målet. Har man en patient med förmodad hjärnskada som ska väckas kommer vi aldrig nå det önskade RASS-målet oavsett vad vi gör. Det är då hjärnskadan som styr hur pass "vaken och alert" patienten blir, inte våra åtgärder. Hur ska vi tänka där? Det är tråkigt att se att enbart X% uppnått sederingsmål. Siffrorna blir som tagna ur sitt sammanhang..

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret


Målet med sederingsskala och sederingsmål är att en sederingsskala ska användas och att ett sederingsmål ska vara uppsatt för alla invasivt ventilatorbehandlade patienter. Det primära är inte att sederingsmålet har uppnåtts. Måttet ”uppnått sederingsmål” har som du skriver sina begränsningar i och med att all medvetandesänkning inte är orsakad av sederande medicinering. En förändring av kvalitetsindikatorn planeras. 

Ämne: Prehospitala värden i SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2018 kl. 14:23
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

Får man ta med prehospitala värden i Box III I SAPS3 om de finns minus en timme före ankomst till IVA?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Värden ska inte innefatta prehospitala värden även om det finns sådana inom timmen före intensivvårdstillfället börjar.

Endast undantag vid överflyttning mellan IVA och då om den mottagande IVA är och hämtar. Då har de patienten inom sin egna intensivvård.

Ämne: Delirium

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2018 kl. 08:18
Fråga
Avsändare: Annina Engqvist

Hej! Jag studerar för närvarande till Iva-ssk och undrar om det finns någon statistik på hur många patienter inom intensivvården som drabbas av delirium i Sverige? Undrar även om det finns några data om hur mycket belastning i form av kostnader som deliriumvården ger?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

På utdataportalen kan du ta rapporten Demografi/Antalvårdtillfällen och sedan göra urval på Diagnoser, men det är nog rejält underdiagnosticerat. Några ekonomiska uppgifter finns inte i Svenska Intensivvårdsregistret.

Ämne: Utskrivning av organdonator

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
3 december 2018 kl. 09:22
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

När räknas utskrivning av en organdonator?

  1. Vid transport till operation för uttagsoperationen?
  2. När uttagsoperationen är avslutad och kroppen kommer åter till IVA så att närstående kan ta farväl?
  3. När kroppen lämnar IVA för transport till kylrum?

Även under uttagsoperation och efter kan tidsåtgången för att ta hand om närstående ta en hel del resurser, om utskrivning görs när uttagsoperationen påbörjas kommer inte denna vårdtyngd med i VTS, vad gäller?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Utskrivningstiden är den tid då patienten slutligen lämnar IVA (sista alt) och den kan således vara mer än ett dygn senare än döden beroende på omständigheterna. Man mäter VTS och ger poäng i indikator 10 och 11 och även i Hygien om man gör iordning den avlidne.

 

Ämne: Valideringsprogrammet - Nya diagnossättningen

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 november 2018 kl. 11:57
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Behöver valideringsprogrammet ändras när man börjar med den nya diagnossättningen?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Nej, man ska inte ändra något där. Se bara till att ha uppdaterade giltiga ICD10-koder i ditt egna IT-system.