Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Ventilatoravvänjning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 13:26
Fråga
Avsändare: Zagorka Zivkovic, Lunds universitet

Hej, Finns det data att extrahera avseende avvänjning från ventilator/extubering som andel av tid per registrerat vårdtillfälle? Skriver en magisteruppsats om ventilatoravvänjning, skulle behöva få tillgång till sådan data.

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Data angående ventilatorbehandling hittar du på vår utdataportal.
Välj Rapporter;Åtgärder;Respiration;Ventilatorbehandling Invasiv.
Under Urval kan du göra de urval du önskar.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 12:11
Fråga
Avsändare: Linda Ahl Karlsson, IVA Höglandssjukhuset

i har en sjukgymnast knuten till vår intensivvårdsavdelning som kommer några timmar varje dag. Hon medverkar vid mobilisering, kontrakturprofylax, andningsvård m.m. Hon dokumenterar också sina åtgärder i vår datajournal. Kan alla eller några av hennes åtgärder/tid räknas med i vår VTS registrering?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Ja. VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov.
• Poängsättningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten.
• Undersökningar och åtgärder skall vara utförda av avdelningens personal. Med avdelningens personal menas: sjuksköterskor, barn/undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal som är knutna till avdelningen och som deltar i det patientnära arbetet.

Ämne: Vården i siffror

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
11 april 2018 kl. 11:57
Fråga
Avsändare: Lars Hayden, Gävleborg

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Hur data visas i Vården i siffror måste du fråga SKL. Vi levererar data som presenterar på sitt sätt. När det gäller data med få förekomster kan det vara så att de inte visas. Vi ska se över ev tröskelvärden så att de blir representativa.

Ämne: Isolering

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
23 mars 2018 kl. 08:56
Fråga
Avsändare: Jaana Aldegren

Vad gäller för isolering?
Det är ju enkelt om det rör sig om ex mässlingen. Men vi säger alla former av multiresistenta bakterier, ska dom ha en isoleringskod eller är det så att om man inte haft postitiva odlingar på några år anses smittan ligga latent och inte kräver isolering?
Influensa. En ”ny” influensa, ska man tänka annorlunda på intuberad och ickeintuberad patient? Efter 5 dagar med Tamiflu anses man ej vara smittsam och då ska man inte heller ha isoleringskoden. Jag har även förstått att samma gäller om patienten varit sjuk ett tag.
Vi har ju endast enkelrum men med en dörr emellan. Ibland skriv i journalen att det ska vara stängd dörr och då är det lätt att förstå att här gäller isolering men mycket annat är i gråzon.

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Din fråga är lite komplex då den handlar om bedömning av vad som skall isoleras. Behovet av åtgärden ”Smitt- och/eller skyddsisolering” kan bara bedömas av den ansvarige läkaren. Sen finns det ju rekommendationer för behov av isolering då det handlar om  luftburna smittämnen och andra väldigt smittsamma och allmänfarliga agens (se Folkhälsomyndighetens hemsida), men till i slutändan vilar ansvaret på den ansvariga läkaren att besluta om isolering. SIR kan inte ta ansvar för vad som skall isoleras eller ej utan bara se till att åtgärden ”Smittisolering” och Skyddsisolering” kan registreras. Med isolering enligt SIR:s definition avses bara ”ett vårdrum med en patient med stängd dörr och med konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner”.
Så du får nog jaga läkaren i fortsättningen också. Däremot tror jag att ni underregistrerar isolering och kohortvård eftersom ni endast har enkelrum och då lätt glömmer bort att avsikten med ett enkelrum med stängd dörr faktiskt är isolering.

Ämne: Omvårdnadsvariabel

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
21 mars 2018 kl. 10:25
Fråga
Avsändare: Maria Andersson

Hej! Var i kontakt med er 2015 angående om omvårdnadsvariablen munhälsa fanns med i registret och den fanns inte då. Ställer frågan igen eftersom jag ska ha mittseminarium av mina forskarstudier (intensivvård och munhälsa) och vill vara uppdaterad.

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Vi har jobbat en hel del för att försöka införa omvårdnadsvariabler. Tyvärr har vi inte kommit till någon konsensus kring variabler ännu, så tyvärr så är svaret nej.

Ämne: Tappning av urinblåsa

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
8 mars 2018 kl. 08:56
Fråga
Avsändare: Laila Grindvik, IVA Norrköping

Vi registrerar alla våra postoppatienter i PasIva och mäter även vårdtyngd. Hur värderar man tappning av urinblåsa i VTS-poäng?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Intermittent blåskateter ger 2 poäng under indikator Speciell behandling och vårdåtgärd