Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Oklar infektion vid sepsis?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 november 2018 kl. 07:35
Fråga
Avsändare: Region Gävleborg

Angående Sepsis och Septisk chock och kodning av Huvudsaklig IVA-diagnos. Vad registrerar vi för kod om vi inte vet varför patienten har sepsis?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Om infektionsfokus vid sannolik eller diagnosticerad sepsis inte kunnat fastställas under IVA-vården används koderna A40 – A41 för att beskriva typ av infektion och därefter anger man svårighetsgrad av sepsisen tex R57.2 

Det är beskrivet i riktlinjen för Diagnossättning på sidan 11 och exempel 3.

 

Riktlinjen finns här

Ämne: Säsongsinfluensa som huvudsaklig IVA-diagnos?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
27 november 2018 kl. 09:33
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har funderat på principer kring fastställande av huvudsaklig diagnos för IVA. Ex. patient med säsongsinfluensa + pneumokockpneumoni + sepsis + ARDS. Blir då säsongsinfluensa huvudsaklig IVA-diagnos? I de flesta fall borde det väl bli influensa. Pneumoni, sepsis, ARDS är komplikationer, och även om de blir de tyngsta diagnoserna i slutändan så skall influensa vara huvuddiagnos enl ICD 10. Tänker vi rätt?

Svar
Besvarad av: Pär Lindgren

Vi rekommenderar i första hand att välja pneumonin (bakteriell) som huvuddiagnos men det är ok att välja influensa. Glöm inte att registrera influensafall i SIRI så snart det är möjligt. Sepsis och ARDS är graderingar på hur allvarligt tillståndet är och ska/bör inte väljas som huvuddiagnos.

Ämne: Vårddygnskostnad

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 november 2018 kl. 14:32
Fråga
Avsändare: Madeleine Isaksson

Hej. Finns det statistik över vad ett vårddygn på IVA kostar i Sverige i genomsnitt?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Tack för din fråga. Svenska Intensivvårdsregistret har tyvärr ingen sådan statistik.

Ämne: IVA avdelningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Per Hederström
Senast uppdaterad
20 november 2018 kl. 11:07
Fråga
Avsändare: Sune Forsberg

Hej, hur många allmäniva rapporterade till SIR åren 2010-2018? 

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Oberoende av vilken data du efterfrågar, grunddata eller andra rapporter, så finner du all information på vår utdataportal som du hittar på vår hemsida. Där finns alla SIR:s rapporter fr.o.m. 2008 och framåt.
Länk till utdataportalen: http://portal.icuregswe.org/utdata/home
I menyraden hittar du rubriken RAPPORTER, där t.ex. grunddata ligger såsom demografiska data ex. vis ”Antal vårdtillfällen”: http://portal.icuregswe.org/utdata/report/demo.antalvtf

Ämne: Registrering i SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 november 2018 kl. 07:31
Fråga
Avsändare: Johnny Heikkilä

Hur skall högflödesterapi dokumenteras när det gäller sista frågan i SAPS3?
Som grimma/mask(dvs inte alls) eller som CPAP?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

DG028 Syrgasbehandling med högflödesgrimma jämställes med syrgasbehandling, dvs svaret blir Nej i detta fall.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
26 oktober 2018 kl. 10:51
Fråga
Avsändare: Emma Jonsson

  1. När vi har postop. patienter och inspekterar op sår/förband, räknas det som sårvårdstilfälle och ger poäng? 

  2. Om vi tar prover från olika provtagningslokaler men vid samma provtagningstillfälle - räknas det som ett eller flera provtagningstillfällen? 

  3. Om en patient som är intuberad 3 timmar av ett arbetspass och under den tiden har 5 infusioner som pågår, men patienten blir sedan extuberad och infusionerna stängs av. Hur ska man bedöma och vårdtyngda den patienten?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

  1. Ger inga poäng under Indikator 4 Sår, drän, sond och stomi.
  2. Prover från olika provtagningslokaler (olika delar av kroppen) räknas som flera provtagningstillfällen.
  3. De åtgärder som görs på ett arbetspass delar man på arbetspassets längd.

Räkneexempel från riktlinjen där arbetspassets längd är 8 timmar:
Antalet utförda åtgärder delas med aktuella arbetspassets längd.
Ex: 24 åtgärder utförs på 8 timmar - 24/8 = 3 åtgärder per timme = 3 poäng
Ex: 18 åtgärder utförs på 8 timmar - 18/8 = 2,25 åtgärder per timme = 2 poäng (ska ej avrundas uppåt)
Ex: 16 åtgärder utförs på 8 timmar - 16/8 = 2 åtgärder per timme = 2 poäng
Ex: 8 åtgärder utförs på 8 timmar - 8/8 = 1 åtgärder per timme = 1 poäng
Alternativt om patienten lämnar avd efter 4 timmar då delas antalet utförda åtgärder med 4 timmar