Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: IVA kostnad

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 mars 2019 kl. 07:13
Fråga
Avsändare:

Vad kostar ett IVA-vårddygn i snitt i Sverige?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I Svenska Intensivvårdsregistret har vi inga uppgifter om detta.

Ämne: Aktiv temperaturreglering UNS (DV032)

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
6 mars 2019 kl. 09:47
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

När ska man använda denna åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Aktiv temperaturreglering UNS (DV032) avser en åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi
(36-38oC).
Exempel:

  • Kyla en högfebril patient till normaltemp
  • Hålla temp/värma upp till normotemp på brännskadepatienter
  • Värma upp till normotemp vid nedkylda patienter
  • Kyla till 36 grader vid hjärtstopp
  • Lägga på ett värmetäcke på en nyopererad patient

Ämne: Ekokardiografi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 februari 2019 kl. 09:49
Fråga
Avsändare: Västra Götalands regionen

Bör ekokardiografi som utförs av kompetent intensivvårdsläkare enl. FATEprotokoll på IVA regisitreras som åtgärd enl. KVÅ AF020?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, den ska registreras med tidpunkt för utförande.

Ämne: Intensivvårdspatient?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 februari 2019 kl. 09:01
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Finns det någon klar definition gällande vilken typ av patient som ska/bör kallas för intensivvårdspatient? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I SIR:s riktlinjer finns denna definition: 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner.

Ämne: Syrgasbehandling med högflödesgrimma

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 februari 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Fram till nu har vi registrerat HFG som andningsvård i Nems registreringen. Har hört att andra Ivaavdelningar registrerar det som andningsstöd. HFG kopplas upp via en respirator som mixar syrgas och flöde, den enda inställningen på respiratorn är flödet och syrgas. Vidare kopplat till en befuktare och näsgrimma. Vad är det rätta att registrera i Nems, andningsvård eller andningsstöd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation ska det registreras under andningsvård.

Ämne: Vårdtillfällets start och slut vid transporter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
4 februari 2019 kl. 10:00
Fråga
Avsändare: Region Västernorrland

Vi undrar om ni kan klargöra vad som gäller angående IVA-vårdtillfällets start och slut under transporter. Vi transporterar patienter till och från vårt regionsjukhus som antingen ska hem till oss alternativt att de åker till regionsjukhuset p.g.a. medicinska indikationer. Då vi skickar en patient till regionsjukhuset så åker en narkossköterska alltid med, och har då fått alla ordinationer/ansvaruppgifter nedskrivna av vår IVA-doktor, som är medicinskt ansvarig under transporten, intill de överlämnar patienten på regionsjukhuset. Det är för övrigt oerhört sällan någon narkosläkare ifrån oss åker med på transporten. Är det rätt och riktigt att vi avslutar IVA-vårdtillfället då patienten kommit fram till regionsjukhuset och det medicinska ansvaret är överlämnat? Då vår kliniks narkossjuksköterska åker till regionsjukhuset och hämtar hem en IVA-patient till oss så får hon motsvarande ordinationer/ansvarsuppgifter från läkarna på regionsjukhuset som gäller intill patienten kommer inom "våra väggar". Det är oerhört sällan det följer med någon narkosläkare för att hämta hem någon patient. Då patient och narkossjuksköterska anlänt till oss och våra IVA-läkare övertagit det medicinska ansvaret så startar vi IVA-vårdtillfället. Är detta korrekt?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det är korrekt. Vi håller på att titta över riktlinjen för att det ska bli mer tydligt.