Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Omvårdnadsvariabel

Kategori

Data & resultat

Skapad av

Per Hederström

Senast uppdaterad

21 mars 2018 kl. 10:25
Fråga
Avsändare: Maria Andersson

Hej! Var i kontakt med er 2015 angående om omvårdnadsvariablen munhälsa fanns med i registret och den fanns inte då. Ställer frågan igen eftersom jag ska ha mittseminarium av mina forskarstudier (intensivvård och munhälsa) och vill vara uppdaterad.

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Vi har jobbat en hel del för att försöka införa omvårdnadsvariabler. Tyvärr har vi inte kommit till någon konsensus kring variabler ännu, så tyvärr så är svaret nej.

Ämne: Tappning av urinblåsa

Kategori

Data & resultat

Skapad av

Per Hederström

Senast uppdaterad

8 mars 2018 kl. 08:56
Fråga
Avsändare: Laila Grindvik, IVA Norrköping

Vi registrerar alla våra postoppatienter i PasIva och mäter även vårdtyngd. Hur värderar man tappning av urinblåsa i VTS-poäng?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Intermittent blåskateter ger 2 poäng under indikator Speciell behandling och vårdåtgärd