Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Nattlig utskrivning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
21 mars 2019 kl. 10:26
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Nattlig utskrivning till vårdavdelning ska anges med komplikationskod om inte patienten skrivs ut till annan IVA på medicinsk indikation. Men hur ska man tänka vid utskrivning till UVA, där patienten blir fortsatt monitorerad, på grund av platsbrist på IVA?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Om man räknas som utskriven från intensivvård så blir det komplikation då UVA då räknas som vårdavdelning. Men lånar man sängplats på UVA och bedriver fortsatt intensivvård så är man ju inte utskriven. Då fortsätter ju intensivvården. Intensivvård är ju en vårdnivå och inte en vårdplats.

Ämne: Kontinuerlig CPAP alt. NIV?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
21 mars 2019 kl. 10:11
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

Vi använder också respiratorn till kontinuerlig CPAP. Ibland händer det att patienten ligger omväxlande med lite tryck några timmar och ibland är det bara CPAP. Hur ska man registrera detta? Blir det NIV hela tiden?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Uppehåll/pauser på max 24 tim räknas som en period under tex urträning. CPAP registreras om det förekommit under dygnet. Lämpligast i detta fallet är att registrera det som förekommit mest under dygnet.

Ämne: Aktiv temperaturreglering UNS (DV032)

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
21 mars 2019 kl. 10:06
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

Gäller denna åtgärd även när värmetäcke används vid CRRT för bibehålla normal temperatur?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, koden avser en åtgärd där man värmer/kyler en patient med hjälpmedel och siktar mot normotermi.

Ämne: IVA kostnad

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 mars 2019 kl. 07:13
Fråga
Avsändare:

Vad kostar ett IVA-vårddygn i snitt i Sverige?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I Svenska Intensivvårdsregistret har vi inga uppgifter om detta.

Ämne: Aktiv temperaturreglering UNS (DV032)

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
6 mars 2019 kl. 09:47
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

När ska man använda denna åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Aktiv temperaturreglering UNS (DV032) avser en åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi
(36-38oC).
Exempel:

  • Kyla en högfebril patient till normaltemp
  • Hålla temp/värma upp till normotemp på brännskadepatienter
  • Värma upp till normotemp vid nedkylda patienter
  • Kyla till 36 grader vid hjärtstopp
  • Lägga på ett värmetäcke på en nyopererad patient

Ämne: Ekokardiografi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 februari 2019 kl. 09:49
Fråga
Avsändare: Västra Götalands regionen

Bör ekokardiografi som utförs av kompetent intensivvårdsläkare enl. FATEprotokoll på IVA regisitreras som åtgärd enl. KVÅ AF020?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, den ska registreras med tidpunkt för utförande.