Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Intensivövervakning under transport

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 oktober 2019 kl. 09:16
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Avser åtgärden Intensivövervakning under transport när transporten sker inom egna sjukhuset t.ex. till röntgen, eller är det externa transporter t.ex. mellan sjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Åtgärden DV036 Intensivövervakning under transport gäller för alla transporter utanför IVA med pågående intensivvård.

Ämne: Syresättning SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
16 oktober 2019 kl. 10:23
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Då SAPS3 ska registreras ska vi ange lägsta uppmätta pO2 värde i anslutning till inläggningen. Vi ska också ange huruvida invasiv-, non-invasiv ventilator, eller CPAP användes och i så fall ange vad FiO2 . Jag fick nu en fråga hur vi gör om ett lågt (lägsta) pO2 uppmäts vid ankomst till IVA med pågående syrgasbehandling på tex vanlig mask. Detta leder till att man startar NIV och får då mycket bättre pO2. Ska då det första sämre pO2 värdet anges eller det andra som är bättre med pågående NIV?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Den lägsta arteriella syrgastensionen ska anges och det andningsmode som patienten hade vid just det provtagningstillfället.

Ämne: VTS extubation

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
10 oktober 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Finns extubation med på något sätt som parameter i VTS under respiration, eller hur är tanken gällande vårdtyngd i samband med detta? Extubation registreras väl inte heller som åtgärd.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Gällande vårdtyngd runt en patient som extuberas under ett pass så har ju förmodligen IVB förekommit och då blir det ju 2 poäng bara av det. Har man haft O2 på tub så kan extubation räknas med i antal åtgärder per pass och ger ju då den poäng som antal åtgärder genererar. 

Ämne: Thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
26 augusti 2019 kl. 13:55
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

När ska thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10 användas? Bakåt i tiden har vi till SIR, använt den kod som fanns, Thoraxdränageinläggning GAA10. Är det meningen att vi skall överge GAA10 och gå över till TGA35? Eller skall vi använda båda?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

GAA10 ska användas för de som utförs på operation. TGA35 för de vi utför perkutant på IVA.

Ämne: VTS CNS, Respiration

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 08:23
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Vad menas med krampövervakning som åtgärd under Neurologisk bedömning i indikator 2 CNS? Den övervakningen görs ju visuellt hela tiden, 1 åtgärd/timme eller 1 åtgärd/arbetspass?. Räknas syrgastillförsel via högflödesgrimma som kopplas via respirator endast som 1 poäng?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Utförda åtgärder räknas samman med det aktuella arbetspassets längd. Sker krampövervakning under hela passets längd ex. 8 timmar räknas det som 1 åtgärd/timme (8/8) = 1 poäng.

Högflödesgrimma som kopplas via respiratorn ger 1 poäng eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation.

Ämne: Inskrivningsdata

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 07:55
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Skall vårdtiden för en patient som kommer från ett annat sjukhus även fyllas i under "Dagar på sjukhus före IVA-vård" och gäller det i så fall både från det avsändande sjukhusets vårdavdelning och IVA? Om patienten är opererad på det avsändande sjukhuset skall detta fyllas i under "Opererad status Innan IVA”

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vistelse på sjukhus före intagning för intensivvård ska anges (SAPS3, box I). Opererad status skall fyllas i om patienten är opererad inom den sammanhängande sjukhusvistelsen oavsett antal sjukhus, kliniker, avdelningar eller IVA som patienten vårdats vid. Vid SAPS3-kodning av opereradstatus (box II) betraktas patienten enligt definitionerna som opererad om operation utförts någon gång under aktuellt sjukhusvårdtillfälle före ankomsten till IVA.